Pay Senedi Nedir?

Anonim şirketlerde pay senedi nedir, anonim ortaklıklarda pay sahipliğini ispat etmek amacıyla oldukça önemlidir. Anonim şirketlerde pay senedi, hukuki işlemleri düzenlemek ve sınırları belirlemek amacıyla da kullanılır. Pay senedi, ortakların hakkı ile bağlanır. Bu haklar senetlerden ayrı kabul edilmez aynı zamanda farklı bir kişiye de devredilmesi mümkün değildir. Bu sebeple de anonim şirketlerde pay senedi, kıymetli evraklar olarak kabul edilmektedir. Hisse senetleri yalnızca ortaklığın ya da sermaye artırımının tescilinden sonra çıkarılma özelliğine sahiptir. Bundan önce hisse senedi çıkaran kişiler, bu durumdan doğan zararları karşılamak ile yükümlüdür. Pay Senetlerinin Devri Hamiline yazılı pay senetlerinin devri zilyetliğin geçirilmesiyle ve MKK sisteminden devir bildirimi yapılmasıyla söz konusu olmaktadır. Bu aşamada hisse senetlerinin devri için elden teslim, hükmen teslim ve vekil aracılığı ile zilyetlik devri yapılabilir. Bunun yanı sıra zilyetliğin devrini, devralana mülkiyet geçirmek amacıyla yapılması ve tarafların bu konuda anlaşmaya varması gerekmektedir. Senetleri devir alan kişi devirden sonra mutlaka MKK’ya bildirimde bulunmalıdır. Pay Senedi Devir Miras Hakkında Pay senetlerindeki devirlerde ortaklardan onay alma mevzuatı, miras, miras paylaşımı, eşler arası mal rejimi hükümleri ya da cebri icra yolu ile meydana gelmişse, bu aşamada ortaklıktan onay alınmasına gerek duyulmamaktadır. Hamiline Yazılı Pay Senedi Hamiline yazılı pay senetleri, ortak payları açısından yönetim kurulu pay bedellerinin tamamının ödenmesi ile beraber üç ay içerisinde pay senetlerini bastırarak pay sahiplerine dağıtılarak süreç tamamlanmalıdır. Bu sayede hamiline yazılı olan payları çıkarmak için payların serbest şekilde tedavül etmesi de kabul edilir. Bu sayede anonim ortaklıklarda yönetim kurulu hisse senetlerini çıkaramaz ve ortaklara devir güçlüğü riski de ortadan kalkar. Yönetim kurulu aynı zamanda payların bastırılması ile ilgili de ortak bir karara varmalıdır. Bu kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kararın internet sitesine de konması mümkündür. Kanun kapsamında öngörülen sürede hamiline yazılı hisse senedinin çıkarılmaması durumunda, eda davasının açılması söz konusu olacaktır. Nama Yazılı Pay Senedi Nama yazılı hisse senetleri kapsamında ise, hamiline yazılı senetler gibi bir çıkartma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu noktada nama yazılı pay senedi çıkartılmamışsa çıplak paylardan söz edilmesi mümkündür. Çıplak pay, herhangi bir hisse senedine bağlanmak zorunda değildir. Bu durumda, alacağın temliki ilke ve esaslarına göre devredilmesi ile işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Nama yazılı hisse senedi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri Kurumsal İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın