Katılma İntifa Senedi

Katılma İntifa Senedi, ortaklık hakkına sahip olmadan çeşitli haklardan yararlanma olanağı sunan senet çeşididir. “İntifa hakkı” bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden faydalanma ve tüketme haklarından yararlanma haklar sağlaması halinde katılma intifa senedi tanımlı haklardan faydalanması da mümkündür. Katılma İntifa Senedi Hakları Nelerdir? Katılma intifa senedi sahiplerine çeşitli haklar sunmaktadır. Bu noktada sağladığı haklar ise: • Ortaklık hakkına sahip olmadan tasfiye bakiyesinden faydalanma, • Temettü alma, • Halka açık olmayan ortaklık tarafından çıkarılacak yeni payları alma hakları sağlar. Genel itibari ile katılma intifa senedi için; anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmemektedir denilebilir. Bundan dolayı da ortaklık hakları tesis etmemektedir. Buna rağmen sahibine söz konusu mal varlıksal hakları tanımaktadır. Öte yandan kıymetli belge ya da menkul kıymet niteliğini haizdir. Katılma İntifa SenediTürk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınmış olan olanakların başında intifa senedi gelmektedir. İntifa senedi şirketin kuruluşunda oldukça emeği olan kişiler için çıkarılan, şirket ortaklığı ve şirket yönetimine katılma hakkı sunmayan bir senet olmaktadır. İntifa senedi çıkarmak için Ana sözleşmede intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması bakımından mühimdir. İntifa Hisse Senetleri yalnızca şirket karının bir bölümü için alacak hakkı sunan bir unsurdur. İntifa hisse senetleri bazı senet sahipleri için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetlerini ifade eder. İntifa senedi sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermez. Bu noktada yalnızca mali haklar tanıyan belge çeşididir. Bundan dolayı da bu belgeler sahibine herhangi bir şekilde pay sahipliği sıfatı kazandırmamaktadır. Anonim şirketlerde bu belge herhangi bir payı da temsil etmemektedir. İntifa senedi sahibi olan şahsın şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan hakları kazanmasını sağlamamaktadır. Pay sahiplerine verilmiş olan intifa senetleri, paydan bağımsız hakları bulunmaktadır. Anonim şirket genel kurulu, intifa senedi sahiplerinin onayını almadan herhangi bir şekilde ana sözleşmeyi değiştirmek amacıyla intifa haklarını kaldıramamaktadır. İntifa senedi, esas sözleşmede hüküm bulunması şartı ile genel kurul kararıyla ve süresiz şekilde çıkarılabilmektedir. Hisse Senedi Basımı Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın