Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmanın Avantajları

Hamiline yazılı pay senedi bastırmanın avantajları nedir diye sorulan sorulara, devrin HPKS üzerinden online olarak yapılabilmesi denilmektedir. Anonim şirketlerde hamiline ortaklık payları hisse senetlerine oldukça bağlı bir konumdadır. Şirket hamiline hisse senetlerini bastırıp üzerinden 2 yıl geçtikten sonra hisse devri yapmalıdır. aksi taktirde değer artış kazancı oluşacağından yüksek oranda vergi yüküyle karşılaşacaktır. Aktiflerinden 2 tam yıl beklemeden yaparsa değer artışı oluşacağı için ciddi vergi yüküyle karşılaşacaktır ama 2 yıl sonra devir yaparsa KDV ve vergisel avantajlarından faydalanmış olur. Bu yüzden biran önce hisse senetlerinizi bastırarak bu süreci başlatmalısınız. Türkiye’de çoğu anonim şirket hisse senedi bastırmanın avantajlarını bildiğinden hisse senetlerini bastırmıştır. Şirketinizin menfaatleri bakımından sizin de şirketinizin hisse senetlerini bastırıp ortaklara dağıtmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Şirketimizi aradığınızda kafanıza takılan tüm soruları ücretsiz yanıtlamaktayız. Hamiline Yazılı Hisse Senedi Hakkında Genel Bilgi İçin Linki Tıklayınız. Nama – Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir? Genel itibari ile pay senetleri hamiline ya da nama yazılı olabilmektedir. Şayet bedeller tamamen ödenmemiş ise hamiline yazılı pay senetleri çıkarılması söz konusu değildir. Aksi durumda çıkarılan pay senetlerinin geçerliliği bulunmaz. Bedelin tamamen ödenmesinin ardından hamiline yazılı senetlerin çıkarılması mümkündür. Nama yazılı hisse senetlerinde ise kanun hükümleri kapsamında hareket etmek koşulu ile sermayenin tamamının ödenmemiş olsa bile pay senetlerini bastırıp hissedarlara dağıtılabilir. Esas sözleşmede kapsamında aksi belirtilmemiş ise payın türü dönüştürme yolu ile pay senedinin nevi değiştirilebilir. Dönüştürme ana sözleşmede sermaye tadili ile oluşturulmaktadır. Dönüştürmenin kanun kapsamında kabul edildiği durumlarda yönetim kurulu gerekli kararı alır. Ardından da karar kısa sürede uygulanır. Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar da bu hususta geçerliliğini yitirecektir. Nama – Hamiline Pay Senedi Nasıl Bastırılmalı? Paylar hamiline ya da nama yazılı olabilmektedir. Bu noktada hamiline yazılı hisse senetleri için yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırmalı ve ardından pay sahiplerine dağıtması gerekmektedir. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması ile ilgili olan kararı tescil ve ilan etmektedir. Bunun yanı sıra bu detaylar ve bilgiler de şirketin internet sitesine konulur. Bu unsurun dışında, azlık istem söz konusu ise nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtmalıdır. Nama yazılı hisse senedi basımlarında sermayenin tamamının ödenmiş olması şart değildir, ödenen miktar pay senetlerinin üzerinde yazılması koşulu ile sermayenin tamamına hisse senetleri bastırılmalıdır. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın