Kurumsal
Firmalar
Bizi Tercih Ediyor

4500'den Fazla Hisse Bastıran Kurumsal Firma Bizi Tercih Etti

Kurumsal
Firmalar
Bizi Tercih Ediyor

4500'den Fazla Hisse Bastıran Kurumsal Firma Bizi Tercih Etti

Kurumsal
Firmalar
Bizi Tercih Ediyor

4500'den Fazla Hisse Bastıran Kurumsal Firma Bizi Tercih Etti

Referanslarımız

Yıllık
Sektör Tecrübesi

Sektörde Tam 24. Yıl

Türkiye genelinde 4500'den fazla hisse senedi bastıran firma, güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışıyla öne çıkan Makronet'i tercih etti. Makronet, sektördeki geniş tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde, birçok şirketin ilk tercihi olmayı başarmıştır. Yenilikçi çözümleri ve yüksek kalite standartlarıyla tanınan Makronet, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Profesyonel Ekip

Yılların tecrübesine sahip deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermek için buradayız.

Uygun Fiyat

Uygun fiyat ve yüksek kaliteyi bir araya getirerek sektörde lider şirketlerin ilk tercihiyiz.

Kesintisiz Destek

Karşılaştığınız sorunların çözümü veya merak ettiğiniz konularda her an yanınızdayız.

Hisse Senedi Basımı İçin
Hemen Teklif Alın!

Verdiğimiz Hizmetler

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Üzerinde belirli bir kişinin adı bulunmayan ve kimin elindeyse sadece ona ait olan bir hisse senedi çeşididir.

Nama Yazılı Hisse Senedi

Belirli bir kişinin adına düzenlenen ve yalnızca o kişi veya onun devrettiği kişi tarafından sahiplenilebilen hisse senedidir.

İntifa Senedi Basımı

Sahibine şirketin karından pay alma hakkı veren, ancak yönetim ve oy hakkı sağlamayan bir tür hisse senedidir.

Yönetim Kurulu Kararı Hazırlama

Hamiline yada namına basılı hisse senedi bastırmak için çıkartmak gereken yönetim kurulu kararı basım hizmeti.

Hamiline MKK Bildirimi Ücretsiz Danışmanlık

Yatırımcılara Menkul Kıymetler Kurulu'na (MKK) yapılması gereken bildirimler konusunda ücretsiz danışmanlık sağlayan bir hizmettir.

Sayılarla Biz

+
Pay Senedi Basım Hizmeti
+
Desen Çeşidi
+
Yardım Talebi
+
Borsaya Kote Şirket

Sıkça Sorulan Sorular

Paylarımız hamiline yazılı, pay senetleri henüz basılmadı, 3 aylık süre aşımı sonrası bastırsam cezai yaptırımı olur mu?

TTK Madde 486'ya göre, hamiline yazılı paylar için sermayenin tamamı ödendikten sonra 3 ay içinde pay senedi çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürenin geçmesi durumunda, basım işlemlerinin şirketin menfaatleri açısından önemli olduğu ancak yasal bir hükmün olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle, paylarınızı mümkün olan en kısa sürede bastırmanızı öneririz.

Çok hissedarlı şirkette tek hissedar için hisse senedi basılır mı?

Pay senetleri, sermayenin tamamını oluşturacak şekilde ihraç edildiğinden, sermayenin tamamına basım yapılarak tüm pay sahiplerine dağıtılmalıdır. Nama yazılı paylarda hissedarlar talep etmedikçe hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, hissedarlar talep ettiğinde bastırılması gerekmektedir. Tek bir hissedarın talebi dahi olsa, sadece onun adına değil, tüm sermayeyi kapsayacak şekilde tüm hissedarlara basılmalıdır. Hamiline yazılı paylarda ise hissedarların talepte bulunmasına gerek olmadığı için, kanunda sermayenin tamamının ödendiği tarihten itibaren tüm sermayeyi kapsayacak şekilde payların basılması gerekmektedir.

Şirketin pay adedi kadar senet basılması gerekir mi?

Maliyet ve kullanım kolaylığı açısından paylarınızı farklı kupürlerle bastırmanız şirketiniz için daha uygun olabilir. Profesyonel ekibimiz, dağılım ve adet planlaması konularında size ücretsiz destek sağlayacaktır. Bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Geçici ilmühaberimiz mevcut, iktisap tarihi ilmühaber tarihinden mi başlıyor?

Geçici ilmühaberlerin edinim tarihi net olarak tespit edilemediğinden vergi müfettişleri tarafından geçersiz sayılabilir. İktisap tarihi konusunda en net veri, işletmenizin düzenlediği pay senedi basım faturasının tarihidir, bu nedenle profesyonel pay basımı işlemlerinde dikkatli olunmalıdır.

Sadece 1 adet hisse senedi bastırılabilir mi?

Tek ortaklı şirket için 1 adet veya çok ortaklı şirketler için her hissedar adına 1 adet senet basılabilir. Az veya çok sayıda basımın kullanım ve maliyet açısından dezavantajları bulunduğundan, paylarınızı çeşitli kupürlerle bastırmanız daha uygun olabilir. Profesyonel ekibimiz, dağılım ve adet planlaması konularında size ücretsiz destek sunacaktır. Bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Pay senetleri herhangi bir matbaa basabiliyor mu, anlaşmanız var mı, bir yere bildiriliyor mu?

TTK 487. Maddesi, pay senedinin şekliyle ilgili olarak "Sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir." ibaresini açık bir şekilde belirtmektedir. Ayrıca, belirli içerik ve şekil şartlarının minimum olarak karşılanması gerekmektedir. Bu şartları sağladığını iddia eden işletmelerden yazılı şekilde taahhütname almadan işlem yapmamanız önemlidir, çünkü birçok güvenlik uygulaması çıplak gözle ayırt edilemez ve senetlerinizin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Nama yazılı senet basımında paylar pay defterine kaydedilirken, hamiline yazılı senet basımında ise paylar MKK'ya kaydedilmelidir. Bu dışında herhangi bir bildirim yapılmamaktadır.

Bu bağlamda, güvenlik ve yasal gerekliliklerin sağlanması için alanda uzman, profesyonel ve referansları olan pay senedi basımı işletmelerini tercih etmeniz önemlidir.

Hisse senetlerinin çalınması, kaybolması, yıpranması veya yırtılması durumunda ne yapılmalıdır?

HPKS sisteminden önce hamiline yazılı pay senetlerinin kaybolması veya çalınması ciddi sorunlara yol açmaktaydı. Günümüzde, hamiline yazılı pay devirleri HPKS üzerinden iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği için daha iyi korunmakta ve takip edilebilmektedir. Buna rağmen, hamiline pay senetlerinizi dikkatli bir şekilde muhafaza etmenizi öneririz.

Senetlerin çalınması, kaybolması, yıpranması veya kullanılmaz hale gelmesi durumunda, öncelikle mahkemeye başvurmalısınız. Daha sonra, yeni bir pay basım kararı alarak eski senetlerin geçersiz olduğunu ve yeni senetlerin ayırt edilebilmesi için farklı bir seri numarası ile basılacağını belirten bir hisse basım kararı ile senetlerinizi yeniden bastırabilirsiniz.

Alınan karara noter onayı şart mı?

Nama yazılı pay basımı kararının noterden onaylatılması zorunlu değildir; Yönetim Kurulu kararının imzalanması yeterlidir. Ancak daha resmi bir prosedür isteyen şirketler noter onayı tercih edebilir, bu şirketin inisiyatifindedir.

Hamiline yazılı pay basım kararı ise önce MKK kaydı sonrasında ticaret sicilde tescil ve ilan edileceğinden, bu durumda noterden onaylatılması gereklidir.

Nama yazılı pay basımında MKK (HPKS) kaydı yapılabilir mi?

MKK sistemindeki bilgiler Mersis üzerinden alınmakta olup, sisteme hamiline yazılı payları bulunan şirketler giriş yetkisine sahiptir. HPKS ise sadece hamiline yazılı payların kaydedildiği bir platformdur. Dolayısıyla, nama yazılı paylar MKK'ya kaydedilmez.

Nama yazılı pay senedi basım kararı tescil edilir mi?

TTK 486. Maddesi, hamiline yazılı paylar için alınan basım kararının tescil ve ilan edilmesi gerektiğini açıkça belirtir. Buna karşın, nama yazılı pay senedi basımı için benzer bir tescil zorunluluğu bulunmadığından nama yazılı pay senedi basım kararı tescil edilmez.

Tertip ne anlama geliyor?

Şekil şartları gereği, pay senetlerinin üzerinde tertip ibaresi bulunmalı ve pay senedinin tertibi rakam ile belirtilmelidir. İlk defa yapılan basımlarda senetler genellikle "1. Tertip" olarak ihraç edilmelidir. Sermaye artırımlarında ise yeni basımlar, son kalan tertip numarasını takip edecek şekilde yeni tertip numarası ile belirtilmelidir. Bu uygulama, pay senetlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlayarak işletmenin sermaye yapılandırmasını net bir şekilde yansıtır.

Bugün karar versek hisse senetleri ne zaman elimize ulaşır?

Evraklarınız bize ulaştıktan sonra aynı gün içinde pay senetleriniz dijital ortamda hazırlanır ve onayınıza sunulur. İçerik kontrolü ve onayınızın ardından basım süreci 2-3 iş günü sürer. Bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak senetler fiziki olarak 1-2 iş günü içinde teslim edilir. Teslimat sürecini hızlandırmak için isterseniz senetlerinizi ofisimizden de alabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır? Anonim şirketlerde hisse devri, bir anonim şirkette pay sahibi olan kişinin paylarını başka bir kişiye devretmesi işlemidir. Hisse devri, şirketin sermayesine ve yönetim yapısına önemli bir etki yaratabileceğinden, kanun tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Hisse devrinin geçerli olabilmesi için gerekli hukuki şartlar Anonim şirketlerde

Devamını Oku »

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi, Hamiline Pay kayıt sistemine (HPKS) kaydedilmesi, bastırılması, dağıtılması ve devri. Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılması konusu Madde 4: (1) Hamiline yazılı olan pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinden sonra yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden bastırılmaktadır. Yönetim kurulu kararı kapsamında asgari olarak, bastırılması gereken pay

Devamını Oku »

Nama Yazılı Paylar İçin İlmühaber Bastıran İleride Sorun Yaşar

Nama yazılı paylar için ilmühaber bastıran ileride sorun yaşar, anonim şirketlerde, hisse senetlerinin yerine ilmühaber kullanan şirketleri uyarmak ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için bu makalemizi düzenlemiş bulunmaktayız. Hisse senedi basımı işlemi Türk vergi ve şirket hukuku açısından önemli bir konudur. Şirketler hukukunda ilmühaber, anonim şirketlerin hisse senetleri basılıncaya

Devamını Oku »

Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması

Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması, şirketler için kimi zaman olmazsa olmazlardan biridir. Şirketler bazen özel durumlarda pay devrini sınırlandırmak isteyebilir. Bu makalede, anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılmasını, bunun şirket yapısı üzerindeki etkilerini ve bu tür kısıtlamaların hukuki çerçevesini inceliyoruz. Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılmasının Nedenleri Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması

Devamını Oku »

Hisse Senedi Basımı için Gerekli Evraklar

Hisse senedi basımı için gerekli evraklar hazırlanırken güncel olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Sonraki işlemlerde süreci biz takip edeceğimizden bir sorun olduğunu düşündüğümüzde müdahale edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu sebeple süreçte bizimle çalışmanın rahatlığını farkedeceksiniz. Hisse senedi tanımı, şirketlerin sermaye yapısını temsil eden ve yatırımcılara mülkiyet hakkı sağlayan değerli evraklardır. Bu değerli

Devamını Oku »

Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senedi Devri

Nama ve hamiline yazılı pay senedi devri, nama yazılı pay senedi arkasındaki devir tablosu kullanılarak devredilir. Hamiline yazılı pay senedi ise Hamiline pay kayıt sistemi üzerinden devredilmektedir. Nama yazılı olan pay senetlerinin devri için kanuni şartları yerine getirmek gerekmektedir. Nama yazılı pay senetlerinin devri kapsamında kanunda yer alan hükümlere aykırı

Devamını Oku »