Nama Yazılı ve Hamiline Yazılı Hisse Senedinin Farkları

Nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senedinin farkları, en önemli fark hamiline yazılı hisse senedinde hissedarın ismi yazmamaktadır. Anonim şirketlerde hisse senetleri hem nama hem de hamiline yazılabilmektedir. Nama yazılı olan hisse senetleri, hisse senedi sahibine göre hazırlanmaktadır. Bunun dışında hisse senedinin türü de mutlaka hisse senedinin üzerinde belirtilmelidir. Hisse senedi türü de nama yazılmış ise hisse senedinin içeriğinde nama yazıldığı da belirtilmelidir. Nama yazılı olan hisse senetleri için arka bölüm oldukça önemlidir. Hisse senedinin arka bölümünde mutlaka hisselerin devri, hisse sahibinin isim ve soyadı, hissedarın adresi bulunmalıdır. Bunun yanı sıra hisse senedinin sahibinin TC kimlik numarası da bu alan üzerinde yer alabilir. Hissedar bir tüzel kişilikse şirket unvanı, merkez adresi ve vergi numarası bulunmalıdır. Hamiline yazılı pay senedi avantajlarından yararlanmak için 3 aylık sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Bu noktada eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün olmamaktadır. Hamiline yazılı pay senedi bastırılabilmesi için yönetim kurulu kararı alınması, payların MKK’ya kayıt edilmesi ve bu kararı ticaret sicilde tescil ettirmesi gerekmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinde kararın tescil edilmesi söz konusu değildir, yönetim kurulunun karar alıp imzalaması yeterlidir. Hisse Senedinin Basımı İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir? • Anonim şirketin kuruluş gazetesi • Kuruluştan sonra sermaye artırımı yapılmışsa son sermaye artırım gazetesi • Hissedar olan kişilerin adres bilgileri • LTD’den anonim şirkete geçilmiş ise bu noktada nevi değişikliği gazetesi gerekmektedir. • Hisse senedinin basımı ile ilgili olarak yönetim kurulunun kesin kararı gerekmektedir. • Şirket kuruluşu ardından unvan değişiklikleri söz konusu ise unvan değişikliği gazetesi gerekmektedir. Nama yazılı olan hisse senedi basımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hissedarların pay defterinin kayıtlarda yer almasıdır. Bu detay kanun tarafından mecbur tutulmuştur. Bunun yanı sıra hamiline yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı gerçekleştikten sonra bastırılması gerekmektedir. Hisse senetlerinin basımı pay senetlerini imza yetkilileri eğer iki kişiden fazlaysa en az iki kişi tarafından imzalandıktan sonra geçerlilik kazanır. Anonim şirketler, sermayelerinin tamamının ödenmiş olması şartı ile hamiline yazılı hisse senedi basma hakkını kazanmaktadır. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın