Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senedi Devri

Nama ve hamiline yazılı pay senedi devri, nama yazılı pay senedi arkasındaki devir tablosu kullanılarak devredilir. Hamiline yazılı pay senedi ise Hamiline pay kayıt sistemi üzerinden devredilmektedir. Nama yazılı olan pay senetlerinin devri için kanuni şartları yerine getirmek gerekmektedir. Nama yazılı pay senetlerinin devri kapsamında kanunda yer alan hükümlere aykırı davranmak durumunda devir işlemleri geçersiz olacaktır. Bu durumda da hak kayıpları da ortaya çıkabilmektedir. Hukuk kapsamında belirtilen şekilde nama yazılı payların devredilmesi gerekmektedir. Hamiline yazılı pay senetleri ise yeni çıkan merkezi kayıt kuruluşu üzerinden yapılmaktadır. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama yazılı olan pay senetlerinin devri ise nama yazılı ise herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan kolayca devredilmektedir. Nama yazılı olan pay senetlerinin devri hukuki işlemlerle yapılabilmektedir. Bunun için zilyetliğin devir alan kişiye geçirilmesi mümkündür. Nama yazılı pay senetlerinin devri de kıymetli evraklarda olduğu gibidir. Bunun yanı sıra nama yazılı olan payların devredilmesi için senedin ciro edilmesi ve zilyetliğin devri işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Nama yazılı olan pay senetlerinde, senet üzerine yapılacak olan cironun beyaz ciro olmasına engel teşkil etmemektedir. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama yazılı payların yanı sıra anonim ortaklıklar hamiline yazılı payların devrini kısıtlaması da söz konusu değildir. Bu hususta hamiline yazılı paylarda tam bir devir serbestisi mevcuttur. TTK 489 kapsamında hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple de, hamiline yazılı payların devredilmesi adına, pay senetlerinin zilyetliğinin devralan kişiye geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada zilyetliğin devri ile kast edilen sadece teslim yoluyla devir olmadığını bilmek gerekmektedir. Senede Bağlanmamış Payların Devri Anonim şirketlerde bedeli tümüyle ödenmiş olan ve sene bağlanmamış olan paylar Türk Borçlar Kanunu kapsamında devredilebilmektedir. Bu duruma göre devrin geçerli sayılması için yazılı ir alacağın temliki sözleşmesinin varlığı aranan bir şarttır. Bu detayların yanı sıra hukuksal sorumluluklara uygun şekilde devrin gerçekleşmesi gerekmektedir. Ardından anonim şirketin pay defterine kaydedilmesi de gerekmektedir. Senede Bağlanmış Payların Devri Türk Kanunu kapsamında pay senetleri hamiline yazılı olarak ya da nama yazılı olarak oluşturulabilir. Bu noktada nama yazılı ve hamiline yazılı pay senetlerine bağlanmış payların devirlerinin de buna göre incelenmesi gerekmektedir. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın