Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline yazılı hisse senedi basım yükümlülüğü hakkında genel bilgilendirme. Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddelerinde, anonim şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, pay bedelinin tamamen yatırılmasından sonra 3 ay içinde pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir. Pay senetlerinin bastırılması için sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi tarihidir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün değildir. Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Aynı zamanda TTK’nın 486. maddesinde de Hamiline yazılı pay senetlerini yönetim kurulu tarafından bastırılmasına karar verildikten sonra payların MKK’ya kaydı ve kararın tescil ve ilan edilmesinin yanı sıra şirketin internet sitesine konulmasının zorunlu olduğu da belirtilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu konuda yönetim kurulunun bir karar alması zorunludur. Yönetim Kurulu, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda önce bir karar alır, ardından paylarını MKK’ya kayıt eder, daha sonra karar ticaret siciline tescil ettirilerek ilan edilir. Yine ayrıca ilan şirketin internet sitesi üzerinden de yayınlanır. Hamiline Yazılı Hisse Senedi İçin Gerekli Evraklar
 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi
 • Limited’ten A.Ş. geçmişse nevi değişikliği gazetesi
 • Kuruluştan sonra sermaye artırımı yapılmışsa son sermaye artırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı
 • Alınan Yönetim kurulu kararının ticaret sicilde tescil gazetesi Gerekli evraklar matbaamıza mail yoluyla ulaştıktan sonra, tasarımını hemen hazırlanıp size mail yoluyla ulaştırılmaktadır.
Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır
 • Şirketin ticaret unvanının
 • Şirketin sermaye tutarının
 • Şirketin kuruluş tarihinin
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının
 • Pay senedinin tertibinin
 • Pay senedinin tertibinin tescili tarihinin
 • Senedin türünün ve itibarî değerinin
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yönetici tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir. Hamiline yazılı ve nama yazılı hisse senedi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, sitemizde bu konu hakkında bir çok yazıya ulaşabilir ya da bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilir.
Nama yazılı hisse senedi hakkında detaylı bilgi için tıklayın Makronet Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basım hizmetleri değerli evrak basımlarında şirketlere profesyonel Ücretsiz hizmet vermektedir. Hamiline Yazılı Hisse senedi basımı hizmeti verdiğimiz illerden bazıları İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Bursa, Zonguldak, Van, Adıyaman, Sivas, Tokat, Kırıkkale, Niğde, Kırıkkale, Şanlıurfa, Denizli, Mersin, Afyon, Kocaeli, Çanakkale, Erzurum, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Manisa, Sakarya, Malatya, Kütahya, Van, Aydın, Kayseri, Osmaniye, Muğla, Bodrum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, Düzce, Bolu, Adana, Kırklareli, Tekirdağ, Tarsus, Kars, Giresun, Yalova, Samsun, Kütahya illerimize Hamiline Yazılı hisse senedi basan matbaa olarak hizmet vermekteyiz. Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri İletişim Bilgilerimiz: 0212 565 40 75 Pbx info@makronetbasim.com

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın