Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır? Anonim şirketlerde hisse devri, bir anonim şirkette pay sahibi olan kişinin paylarını başka bir kişiye devretmesi işlemidir. Hisse devri, şirketin sermayesine ve yönetim yapısına önemli bir etki yaratabileceğinden, kanun tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Hisse devrinin geçerli olabilmesi için gerekli hukuki şartlar Anonim şirketlerde

Devamını Oku »

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi, Hamiline Pay kayıt sistemine (HPKS) kaydedilmesi, bastırılması, dağıtılması ve devri. Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılması konusu Madde 4: (1) Hamiline yazılı olan pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinden sonra yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden bastırılmaktadır. Yönetim kurulu kararı kapsamında asgari olarak, bastırılması gereken pay

Devamını Oku »

Nama Yazılı Paylar İçin İlmühaber Bastıran İleride Sorun Yaşar

Nama yazılı paylar için ilmühaber bastıran ileride sorun yaşar, anonim şirketlerde, hisse senetlerinin yerine ilmühaber kullanan şirketleri uyarmak ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için bu makalemizi düzenlemiş bulunmaktayız. Hisse senedi basımı işlemi Türk vergi ve şirket hukuku açısından önemli bir konudur. Şirketler hukukunda ilmühaber, anonim şirketlerin hisse senetleri basılıncaya

Devamını Oku »

Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması

Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması, şirketler için kimi zaman olmazsa olmazlardan biridir. Şirketler bazen özel durumlarda pay devrini sınırlandırmak isteyebilir. Bu makalede, anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılmasını, bunun şirket yapısı üzerindeki etkilerini ve bu tür kısıtlamaların hukuki çerçevesini inceliyoruz. Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılmasının Nedenleri Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması

Devamını Oku »

Hisse Senedi Basımı için Gerekli Evraklar

Hisse senedi basımı için gerekli evraklar hazırlanırken güncel olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Sonraki işlemlerde süreci biz takip edeceğimizden bir sorun olduğunu düşündüğümüzde müdahale edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu sebeple süreçte bizimle çalışmanın rahatlığını farkedeceksiniz. Hisse senedi tanımı, şirketlerin sermaye yapısını temsil eden ve yatırımcılara mülkiyet hakkı sağlayan değerli evraklardır. Bu değerli

Devamını Oku »

Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senedi Devri

Nama ve hamiline yazılı pay senedi devri, nama yazılı pay senedi arkasındaki devir tablosu kullanılarak devredilir. Hamiline yazılı pay senedi ise Hamiline pay kayıt sistemi üzerinden devredilmektedir. Nama yazılı olan pay senetlerinin devri için kanuni şartları yerine getirmek gerekmektedir. Nama yazılı pay senetlerinin devri kapsamında kanunda yer alan hükümlere aykırı

Devamını Oku »

Nama Yazılı Hisse Senedi

Anonim şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen nama yazılı hisse senedi, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda bu şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz. Bu durumda da Nama yazılı hisse senedi bastırması daha kolay ve güvenli olur. Sahteciliğe karşı alınabilecek bir

Devamını Oku »

Pay Senedi Nedir?

Anonim şirketlerde pay senedi nedir, anonim ortaklıklarda pay sahipliğini ispat etmek amacıyla oldukça önemlidir. Anonim şirketlerde pay senedi, hukuki işlemleri düzenlemek ve sınırları belirlemek amacıyla da kullanılır. Pay senedi, ortakların hakkı ile bağlanır. Bu haklar senetlerden ayrı kabul edilmez aynı zamanda farklı bir kişiye de devredilmesi mümkün değildir. Bu sebeple

Devamını Oku »

Nama Yazılı ve Hamiline Yazılı Hisse Senedinin Farkları

Nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senedinin farkları, en önemli fark hamiline yazılı hisse senedinde hissedarın ismi yazmamaktadır. Anonim şirketlerde hisse senetleri hem nama hem de hamiline yazılabilmektedir. Nama yazılı olan hisse senetleri, hisse senedi sahibine göre hazırlanmaktadır. Bunun dışında hisse senedinin türü de mutlaka hisse senedinin üzerinde belirtilmelidir. Hisse

Devamını Oku »

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmanın Avantajları

Hamiline yazılı pay senedi bastırmanın avantajları nedir diye sorulan sorulara, devrin HPKS üzerinden online olarak yapılabilmesi denilmektedir. Anonim şirketlerde hamiline ortaklık payları hisse senetlerine oldukça bağlı bir konumdadır. Şirket hamiline hisse senetlerini bastırıp üzerinden 2 yıl geçtikten sonra hisse devri yapmalıdır. aksi taktirde değer artış kazancı oluşacağından yüksek oranda vergi

Devamını Oku »

Hisse Senedi Basımı

Hisse senedi kıymetli bir evrak olduğu için basımı, broşür ya da diğer basılı evraklar gibi yapılmamaktadır. Yalnızca güvenilir ve hisse senedi basımı alanında uzun süredir hizmet veren güçlü referansları olan yerlerle çalışmak gerekmektedir. Hisse senedi basılırken basılacak olan işin kıymetli kağıt statüsünde olduğunu bilerek profesyonel olarak işlemleri tamamlamak gerekmektedir. Hisse

Devamını Oku »

Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline yazılı hisse senedi basım yükümlülüğü hakkında genel bilgilendirme. Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddelerinde, anonim şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, pay bedelinin tamamen yatırılmasından sonra 3 ay içinde pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir. Pay senetlerinin bastırılması için sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin

Devamını Oku »

Katılma İntifa Senedi

Katılma İntifa Senedi, ortaklık hakkına sahip olmadan çeşitli haklardan yararlanma olanağı sunan senet çeşididir. “İntifa hakkı” bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden faydalanma ve tüketme haklarından yararlanma haklar sağlaması halinde katılma intifa senedi tanımlı haklardan faydalanması da mümkündür. Katılma İntifa Senedi Hakları Nelerdir? Katılma intifa senedi sahiplerine çeşitli

Devamını Oku »

Menü

İletişim

Makronet Basım Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Cad. No:6 Topkapı / İstanbul

Tel: (0212) 565 40 75 pbx