Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır? Anonim şirketlerde hisse devri, bir anonim şirkette pay sahibi olan kişinin paylarını başka bir kişiye devretmesi işlemidir. Hisse devri, şirketin sermayesine ve yönetim yapısına önemli bir etki yaratabileceğinden, kanun tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Hisse devrinin geçerli olabilmesi için gerekli hukuki şartlar Anonim şirketlerde hisse devrinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki hukuki şartlara uyulması gerekir:
  • Devir sözleşmesinin yapılması: Hisse devri, devredecek ortak ile devralacak kişi arasında yazılı bir hisse devri sözleşmesi ile yapılır. Bu sözleşmede, tarafların kimliği, devredilen payların sayısı ve değeri, devrin bedeli ve devrin gerçekleşme tarihi gibi hususlar yer alır.
  • Şirkete bildirim yapılması: Hisse devrinin şirkete karşı da hüküm ifade edebilmesi için, devredecek ortak tarafından şirkete bir bildirimde bulunulması gerekir. Bu bildirimde, devredilen payların sayısı, değeri ve devralacak kişinin kimliği belirtilir.
  • Pay defterine işlenmesi: Hisse devrinin şirket kayıtlarına işlenebilmesi için, devredecek ortak tarafından şirkete bir hisse devri beyannamesi vermesi gerekir. Bu beyannamede, devredilen payların sayısı, değeri ve devralacak kişinin kimliği belirtilir.
Hisse devrinin şirketçe onaylanmasının gerekliliği Anonim şirketlerde, hisse devrinin şirketçe onaylanmasının gerekliliği, şirketin ana sözleşmesinde öngörülmüş olabilir. Bu durumda, hisse devrinin geçerli olabilmesi için, şirketin genel kurulunun veya yönetim kurulunun onayı gerekir. Anonim şirketlerde hisse devrinin aşamaları Anonim şirketlerde hisse devri, aşağıdaki aşamalardan oluşur:
  1. Hisse senetleri kullanılarak Nama yazılı senetlerde arkası ciro edilerek devir gerçekleştirilir. Hamiline yazılı senetlerin devirlerinde MKK sistemi üzerinden devir gerçekleşir.
  2. Şirkete bildirim yapılması, devreden ortak tarafından şirkete bir bildirimde bulunulur.
  3. Pay defterine işlenmesi, devreden ortak tarafından şirket yetkilisini bildirimde bulunulur.
  4. Şirketçe onaylanması, şirket ana sözleşmesinde öngörülmüşse, hisse devrinin şirketçe onaylanması gerekir.
Anonim şirketlerde hisse devrinin sonuçları Anonim şirketlerde hisse devrinin sonuçları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • Hisselerin devri: Pay sahipliği, devredilen paylar ile birlikte devralana geçer.
  • Hak ve yükümlülüklerin devri: Devralan ortak, devredilen paylar nedeniyle sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükleri devralır.
  • Yönetim yapısındaki değişiklikler: Hisse devri, şirketin yönetim yapısında değişikliklere neden olabilir. Örneğin, bir ortağın hisselerini devretmesi sonucunda, o ortağın yönetim kurulunda sahip olduğu görevi sona erebilir.

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın